Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Tomaž Deželan


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Tomaž DeželanVlado Miheljak1
Samo Pavlin1
Meta Novak1
Andrej Škerlep1
Skupaj44Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Tomaž DeželanAlenka Krašovec2
Andrej Lukšič1
Damjan Lajh1
Miro Haček1
Skupaj45