Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Branko Matjaž Jurič


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Branko Matjaž JuričLovro Šubelj1
Axel Küpper1
Skupaj22Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Branko Matjaž JuričAndrej Brodnik1
Franc Solina1
Skupaj22