Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Anton Kos


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Anton KosAnton Umek2
Sašo Tomažič1
Skupaj23Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Anton KosAnton Umek1
Janez Bešter1
Skupaj22