Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Monika Kalin Golob


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Monika Kalin GolobTina Verovnik5
Samo Kropivnik3
Melita Poler Kovačič3
Marko Milosavljevič3
Nataša Gliha Komac2
Miro Kline1
Barbara Rajgelj1
Peter Stanković1
Aleksandra Kanjuo-Mrčela1
Vesna Laban1
Marko Bošnjak1
Mihael Kline1
Zlatko Jančič1
Skupaj1324Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Monika Kalin GolobMelita Poler Kovačič4
Aleksandra Kanjuo-Mrčela1
Anton Grizold1
Marjeta Vrbinc1
Tone Smolej1
Igor Vobič1
Tanja Oblak Črnič1
Gašper Ilc1
Skupaj811