Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Karmen Erjavec


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Karmen ErjavecMarko Milosavljevič2
Tanja Kamin2
Karmen Šterk1
Melita Poler Kovačič1
Bojana Lobe1
Luka Juvančič1
Ilija Tomanić Trivundža1
Sandra Bašić-Hrvatin1
Renata Šribar1
Maruša Pušnik1
Valentina Hlebec1
Ivan Bernik1
Ana Vogrinčič Čepič1
Jana Nadoh Bergoč1
Bojan Dekleva1
Marjan Smrke1
Skupaj1618Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Karmen ErjavecAlenka Švab2
Peter Stanković2
Marina Lukšič-Hacin2
Tanja Kamin2
Zlatko Šabič1
Mitja Velikonja1
Valentina Hlebec1
Marko Milosavljevič1
Sandra Bašić-Hrvatin1
Liljana Rihter1
Ivan Bernik1
Anuška Ferligoj1
Matej Makarovič1
Melita Poler Kovačič1
Bogomil Ferfila1
Marjan Svetličič1
Marjan Smrke1
Gregor Petrič1
Skupaj1822