Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Samo Uhan


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Samo UhanGregor Tomc1
Gregor Petrič1
Ivan Bernik1
Blanka Tivadar1
Brina Malnar1
Maca Jogan1
Alenka Krašovec1
Marjan Smrke1
Skupaj88Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Samo UhanDejan Verčič3
Alenka Švab2
Tanja Rener2
Marjan Smrke2
Maca Jogan2
Zlatko Šabič1
Blaž Mesec1
Miroljub Ignjatović1
Ana Bojinović Fenko1
Aleksandra Kanjuo-Mrčela1
Breda Luthar1
Marko Lah1
Simona Zavratnik1
Bogomil Ferfila1
Marko Jaklič1
Zinka Kolarič1
Miro Kline1
Ivan Bernik1
Zdenka Šadl1
Skupaj1925