Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Valentina Hlebec


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Valentina HlebecZdenka Šadl3
Maša Filipovič Hrast2
Alenka Švab2
Tina Kogovšek2
Ivan Bernik2
Katja Lozar Manfreda1
Vesna Dolničar1
Vasja Vehovar1
Andreja Avsec1
Tatjana Oblak Milčinski1
Gregor Petrič1
Sabina Jelenc-Krašovec1
Tina Starc1
Metka Mencin Čeplak1
Karmen Erjavec1
Branko Ilič1
Mirjana Ule1
Anuška Ferligoj1
Skupaj1824Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Valentina HlebecIvan Bernik4
Tina Kogovšek4
Zdenka Šadl4
Maša Filipovič Hrast2
Miro Kline1
Tanja Rener1
Srna Mandič1
Aleksandra Kanjuo-Mrčela1
Dana Mesner-Andolšek1
Maca Jogan1
Andrej Mrvar1
Andrej Rus1
Karmen Erjavec1
Branko Ilič1
Vesna Dolničar1
Majda Pahor1
Gregor Petrič1
Skupaj1727