Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Ljubica Jelušič


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Ljubica JelušičAndrej Anžič2
Iztok Prezelj2
Karmen Šterk1
Ljubica Jelušič1
Rajko Bratož1
Marjan Brezovšek1
Vladimir Prebilič1
Alojzija Židan1
Zlatko Jančič1
Janko Prunk1
Gorazd Meško1
Darij Zadnikar1
Maja Garb1
Skupaj1315Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Ljubica JelušičVinko Vegič2
Ivan Svetlik1
Anton Žabkar1
Aleš Črnič1
Anton Kramberger1
Ljubica Jelušič1
Skupaj67