Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Mirjana Ule


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Mirjana UleMetka Mencin Čeplak2
Eva D. Bahovec1
Anuška Ferligoj1
Tanja Rener1
Majda Pahor1
Majda Pajnkihar1
Skupaj67Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Mirjana UleDarja Zaviršek1
Anton Kramberger1
Gabi Čačinovič Vogrinčič1
Valentina Hlebec1
Mitja Velikonja1
Sandra Bašić-Hrvatin1
Oto Luthar1
Ivan Svetlik1
Skupaj88