Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Hotimir Tivadar


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Hotimir TivadarMatic Pavlič1
Damjan Huber1
Tanja Kocjančič Antolík1
Samo Beguš1
Skupaj44Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Hotimir TivadarMateja Pezdirc Bartol2
Aleksander Bjelčevič2
Skupaj24