Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Matej Sova


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Matej SovaUrban Švajger4
Sabina Berne1
Paula Kiuru1
Janez Konc1
Skupaj47Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Matej SovaIrena Mlinarič-Raščan1
Skupaj11