Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Alenka Zvonar Pobirk


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Alenka Zvonar PobirkMatevž Luštrik2
Skupaj12Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Alenka Zvonar PobirkMirjana Gašperlin7
Damjan Janeš1
Skupaj28