Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Katja Zajc Kejžar


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Katja Zajc KejžarMartin Pavlovič1
Mateja Bodlaj1
Irena Vida1
Tomaž Čater1
Aleš Ahčan1
Skupaj55Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Katja Zajc KejžarLjubica Knežević Cvelbar1
Irena Zavrl1
Matevž Rašković1
Darja Peljhan1
Skupaj44