Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Nevenka Hrovatin


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Nevenka HrovatinDamir Cibic2
Massimo Filippini1
Branko Korže1
Robert Golob1
Maks Tajnikar1
Tanja Dmitrović1
Skupaj67Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Nevenka HrovatinStanka Setnikar-Cankar2
Tanja Dmitrović1
Jelena Zorić1
Eldin Mehić1
Veljko Trivun1
Simon Čadež1
Gregor Pfajfar1
Skupaj78