Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: David Hladnik


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
David HladnikMilan Kobal1
Skupaj11Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
David HladnikJurij Diaci3
Miha Adamič2
Maja Jurc1
Radoš Šumrada1
Jože Osterc1
Klemen Jerina1
Skupaj69