Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Vlado Dimovski


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Vlado DimovskiBranko Korže3
Borut Likar2
Tjaša Redek1
Tomaž Kolar1
Aleš Ahčan1
Andrej Kovačič1
Nada Zupan1
Iča Rojšek1
Milan Hodošček1
Matej Švigelj1
Leonid Nakov1
Borka Jerman-Blažič1
Mojca Indihar Štemberger1
Jurij Jaklič1
Lučka Kajfež-Bogataj1
Jakob Bednarik1
Tamara Pavasović Trošt1
Mitja Čok1
Skupaj1821Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Vlado DimovskiIča Rojšek2
Mojca Indihar Štemberger1
Skupaj23