Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Nataša Zrim Martinjak


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Nataša Zrim MartinjakGordana Rostohar1
Mija Marija Klemenčič Rozman1
Helena Jeriček Klanšček1
Špela Razpotnik1
Mija Marija Klemenčič Rozman1
Skupaj55Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Nataša Zrim MartinjakMojca Juriševič2
Skupaj12