Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Branka Rotar Pance


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Branka Rotar PanceJakša Zlatar1
Janez Jerman1
Skupaj22Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Branka Rotar PanceMarija Kavkler1
Skupaj11