Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Ciril Bohak


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Ciril BohakDavid Murphy1
Skupaj11Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Ciril BohakMatija Marolt13
Alenka Kavčič2
Skupaj215