Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Anton Zupan


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Anton ZupanGaj Vidmar1
Mojca Debeljak1
Tomaž Lampe1
Skupaj33Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Anton ZupanVenceslav Kapus1
Skupaj11