Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Milena Blažič


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Milena BlažičMonika Kropej2
Barbara Zorman1
Tatjana Devjak1
Tomaž Gorjup1
Mirjam Milharčič-Hladnik1
Barbara Pregelj1
Simona Prosen1
Helena Smrtnik Vitulić1
Mojca Žveglič Mihelič1
Nada Marija Grošelj1
Marjetka Golež Kaučič1
Anita Jug Došler1
Chikako Shigemori Bučar1
Skupaj1314Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Milena BlažičDarija Skubic1
Boža Krakar-Vogel1
Skupaj22