Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Matej Majerič


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Matej MajeričVedran Hadžić3
Samo Rauter1
Igor Štirn1
Maja Pajek1
Skupaj46Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Matej MajeričMarjeta Kovač3
Boris Sila2
Stojan Burnik1
Jernej Kapus1
Blaž Lešnik1
Tanja Kajtna1
Mateja Videmšek1
Skupaj710