Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Robert Veberič


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Robert VeberičFranci Štampar1
Vesna Zupanc1
Skupaj22Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Robert VeberičFranci Štampar9
Marijana Jakše2
Nina Kacjan-Maršić2
Vesna Zupanc1
Skupaj414