Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Damir Karpljuk


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Damir KarpljukVedran Hadžić54
Mateja Videmšek9
Maja Meško5
Samo Masleša5
Rok Usenik4
Matej Tušak3
Milan Hosta3
Tina Šifrar2
Stojan Burnik2
Branko Mihorko2
Anja Dobovšek2
Blaž Lešnik1
Tomaž Pavlin1
Frane Erčulj1
Suzana Tkavc1
Zdenka Ferlež1
Nina Korošec1
Tjaša Dimec Časar1
Boro Štrumbelj1
Iztok Podbregar1
Jasna But-Hadžić1
Mitja Bračič1
Edvin Dervišević1
Zlatko Fras1
Suzana Mlinar1
Matej Supej1
Jurij Šorli1
Tjaša Filipčič1
Metod Jerman1
Branko Mihorko1
Igor Štirn1
Petra Zaletel1
Tomaž Čater1
Urška Andrejc1
Mare Novak1
Marko Pocrnjič1
Branko Mihorko1
Radoje Milić1
Jasna Lampe1
Luka Žele1
Vaneja Velenik1
Marko Tomič1
Skupaj42122Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Damir KarpljukBlaž Lešnik2
Matej Tušak1
Herman Berčič1
Boro Štrumbelj1
Skupaj45