Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Alenka Gaberščik


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Alenka GaberščikMarjana Regvar3
Erika Glasenčnik3
Jože Bavcon2
Igor Zelnik2
Livio Poldini1
Gerard Oostermeijer1
Mihaela Zidarn1
Boris Kompare1
Alexis Zrimec1
Andreja Kofol-Seliger1
Danijel Vrhovšek1
Tjaša Griessler Bulc1
Skupaj1218Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Alenka GaberščikIgor Jerman2
Jelka Strgar1
Skupaj23