Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Tanja Rener


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Tanja RenerMetka Mencin Čeplak4
Samo Uhan2
Alenka Švab2
Andrej Lukšič1
Boštjan Šaver1
Tina Kogovšek1
Martin Berishaj1
Eva D. Bahovec1
Zinka Kolarič1
Metka Kuhar1
Valentina Hlebec1
Skupaj1116Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Tanja RenerBojko Bučar2
Alenka Švab2
Roman Kuhar1
Mirjana Ule1
Sandra Bašić-Hrvatin1
Vesna Leskošek1
Karmen Šterk1
Skupaj79