Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Aleksandra Kanjuo-Mrčela


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Aleksandra Kanjuo-MrčelaTina Kogovšek6
Anton Grizold1
Rado Bohinc1
Igor Lukšič1
Vesa Taatila1
Samo Uhan1
Andrej Kohont1
Marjan Brezovšek1
Jana Nadoh Bergoč1
Margareta Bertilsson1
Monika Kalin Golob1
Barbara Rajgelj1
Robert Daniel Austin1
Valentina Hlebec1
Katja Plemenitaš1
Tatjana Rakar1
Matej Černigoj1
Maca Jogan1
Skupaj1823Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Aleksandra Kanjuo-MrčelaTatjana Rakar2
Maca Jogan1
Blanka Tivadar1
Monika Kalin Golob1
Andrej Rus1
Maša Filipovič Hrast1
Mitja Velikonja1
Igor Vobič1
Skupaj89