Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Andrej Rus


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Andrej RusTatjana Rakar1
Aleksandra Kanjuo-Mrčela1
Hajdeja Iglič1
Maja Bučar1
Branko Ilič1
Anita Goltnik Urnaut1
Nataša Slak Valek1
Valentina Hlebec1
Marjan Smrke1
Anton Kramberger1
Marko Zebec Koren1
Skupaj1111Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Andrej RusAndrej Mrvar1
Anže Burger1
Miro Haček1
Zlatko Šabič1
Skupaj44