Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Mojca Lipec-Stopar


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Mojca Lipec-StoparIngrid Žolgar6
Milena Košak Babuder2
Lidija Kastelic2
Damjana Kogovšek2
Martina Ozbič1
Katja Šifrar1
Mojca Vrhovski Mohorič1
Alenka Polak1
Daniela Bratković1
Tomaž Vec1
Jerneja Novšak Brce1
Suzana Pulec Lah1
Skupaj1220Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Mojca Lipec-StoparAlenka Polak1
Daniela Bratković1
Edi Majaron1
Karmen Pižorn1
Igor Saksida1
Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez1
Skupaj66