Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Janez Vogrinc


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Janez VogrincMartina Ozbič2
Tatjana Hodnik Čadež1
Jera Gregorc1
Helena Jeriček Klanšček1
Sanja Berčnik1
Skupaj56Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Janez VogrincMilena Valenčič Zuljan14
Tonka Tacol5
Marija Kavkler5
Karmen Pižorn3
Iztok Devetak2
Tatjana Devjak2
Marcela Batistič-Zorec2
Matjaž Duh2
Breda Kroflič2
Mojca Čepič1
Barbara Sicherl-Kafol1
Rajko Vute1
Lidija Magajna1
Marja Bešter1
Darija Skubic1
Vesna Štemberger1
Martina Ozbič1
Edi Majaron1
Skupaj1846