Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Jernej Jogan


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Jernej JoganSimona Strgulc-Krajšek2
Martina Bačič2
Andrej Martinčič1
Samo Kreft1
Igor Dakskobler1
Andraž Čarni1
Skupaj68Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Jernej JoganZinka Kolarič1
David Kleijn1
Simona Strgulc-Krajšek1
Skupaj33