Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Barbara Jeršek


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Barbara JeršekPolona Jamnik1
Tatjana Košmerl1
Tomaž Polak1
Anja Klančnik1
Skupaj44Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Barbara JeršekPeter Raspor2
Polona Jamnik1
Božidar Žlender1
Tatjana Košmerl1
Andreja Čanžek Majhenič1
Hrvoje Petković1
Skupaj67