Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Robert Brus


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Robert BrusKristjan Jarni5
Jurij Diaci1
Katarina Čufar1
Primož Oven1
Jernej Jakše1
Marco Cosimo Simeone1
Igor Dakskobler1
Gregor Božič1
Hojka Kraigher1
Skupaj913Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Robert BrusJurij Diaci1
Skupaj11