Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Maja Jurc

Ključna beseda200520062007200820092010201120122013201420152016
šesterozobi smrekov lubadar111   1     
Pityogenes chalcographus (L.)1111        
Ips typographus (L.)1111        
osmerozobi smrekov lubadar111         
Coleoptera1 1  1      
Slovenija1 11        
podlubniki1   1    1  
dodaten ulov1 1   1     
žuželke       1 1 1
varstvo gozdov  1      1  
Jelovica      1    1
Picea abies        11  
varstvo 1         1
lesnate rastline       1 1  
vpliv meteoroloških dejavnikov  11        
navadna smreka         1 1
ulov1 1         
Cerambycidae1      1    
Ljubljana       11   
Brdo pri Kranju  11        
pršice       1 1  
feromonske vabe      1  1  
hrošči  1  1      
patogene glive         1 1
hrasti1  1        
Ips typographus 1       1  
osmerozobi smrekovi lubadarji         2  
entomofavna   1     1