Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Barbara Breznik

Ključna beseda2021202220232024
glioblastom11 1
invazija1 11
pleriksafor1 1 
MMP-2 1 1
MMP-9 1 1