Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jana Mali

Ključna beseda20202021
stari ljudje72
socialno delo71
socialno delo s starimi ljudmi21
institucionalna oskrba21
demenca3 
skupnostna oskrba2 
oblike pomoči2 
staranje2