Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Tomaž Vovk

Ključna beseda20202021202220232024
hemoadsorpcija  11 
CytoSorb  11 
sepsa  11 
interakcije med zdravili  11 
kronična vnetna črevesna bolezen  2  
antipsihotiki   2 
ustekinumab1 1  
terapevtsko spremljanje koncentracij1  1 
vankomicin   2