Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Andrej Kohont

Ključna beseda20152016201720182019202020212022
Diplomska dela 117     
Magistrske naloge 134     
kompetence1613  11
menedžment človeških virov 221  21
Upravljanje 42     
Kadri 6      
Organizacije 5      
Kadrovska politika 32     
Zaposleni 13     
Zadovoljstvo na delovnem mestu 22     
Slovenija 12     
Motivacija 3      
delovna uspešnost 1 1   1
menedžment talentov   1 2  
Podjetja 3      
ključni kadri 1    11
organizacijsko uglaševanje 1    2 
delo od doma      21
vodenje   11   
Mala in srednja podjetja  2     
Medosebni odnosi 1  1   
zavzetost zaposlenih  1    1
covid-19      11
kompetenčni model 1    1 
Mentorstvo  1   1 
fluktuacija     11 
Facebook  1 1   
LinkedIn  1 1   
informacijska tehnologija    11  
Diskriminacija 11     
Zaposlovanje 11     
organizacijska kultura      11
start-up1 1     
Organizacijsko komuniciranje 2      
Kariera 2      
upravljanje človeških virov 2      
digitalizacija   1   1
Študije primerov 11     
Šport  1 1   
Ustrahovanje na delovnem mestu 2      
motivacija   11