Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Anton Meden

Ključna beseda2019202020212022
rentgenska praškovna difrakcija2332
kvalitativna fazna analiza222 
difraktogram122 
krema za sončenje11