Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Amalija Golobič

Ključna beseda20192020202120222023
rentgenska praškovna difrakcija12231
kvalitativna fazna analiza 111 
prst11  1
struktura2    
kvalitativna in kvantitativna fazna analiza   11
Rietveldovo prilagajanje  11 
kamnine 1  1
minerali   11