Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Martin Gazvoda

Ključna beseda2019202020212022
paladij3 1 
organska sinteza12  
kataliza1 1 
fluoriranje1 1 
Pt(IV) kompleksi2   
transmetalacija1  1
organokovinska kemija1  1