Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Matevž Rašković

Ključna beseda20082009201020112012201320142015201620172018
Slovenija47743 26511
analiza424511 441 
trženje172121 23  
zunanja trgovina1121   531 
kultura2 151  22  
internacionalizacija 112  1151 
poslovanje podjetja2221  12  1
mednarodno poslovanje1 311  22 1
trg  21  1421 
podjetje 232  1 21 
medkulturno delovanje1 131  32  
raziskave21131  1   
industrijsko podjetje2121  1 1 1
Kitajska  1    43  
poslovno komuniciranje 31 11 1   
izvoz1111  2 1  
case study 1  1  31 1
analysis       124 
blagovne znamke 2 1 1 21  
uspešnost poslovanja 21   12  1
market       2 31
oglas 3  11  1  
proizvodi 1    1 21 
culture       221 
trendi1 1     3  
odločanje 1 21  1   
tveganje  1 1 111  
nakup 1 21  1   
strategija 11    12  
pogajanje  13    1  
financiranje112        
konkurenca  11  11   
mednarodne primerjave  1    21  
cross-cultural activities       22  
primeri 1    111  
international business       13  
economic growth       112 
management 21    1   
research        13 
economic development       112 
vedenje potrošnikov 1 2   1   
marketing       2 11
Slovenia       211 
cena1    1 1   
neposredne tuje investicije  1 1  1   
tekstilna industrija11   1     
innovations        12 
vinarstvo   1   11  
foreign direct investments       21  
potrošnik 1 11      
tehnologija 1 1   1   
China       2 1 
Rusija 1 1  1    
okolje       2 1 
mednarodno sodelovanje    1  11  
Kazahstan    1  1   
diplomacija    1  1   
ankete 1      1  
Črna gora    1  1   
jamstvo  2        
zavarovanje1 1        
dokumentarni akreditivi  2        
alkoholne pijače   1    1  
international comparisons       2   
Poljska   1   1   
Hrvatska   1   1   
efektivnost  1     1  
Italy       1  1
decision making       2   
purchasing       2   
consumer behaviour       2   
kozmetika   11      
mednarodno podjetje 1     1   
informacijska tehnologija  1 1      
tipi   1   1   
Lisca 1     1   
foreign trade       2   
Republika Češka  1 1      
tržne raziskave1  1       
kvaliteta   1    1  
vinogradništvo   1   1   
demografija 1      1  
Srbija    1   1  
environment       2   
zgodovina1  1       
pospeševanje  11       
investicije      1 1  
data       11  
ocene1         1
logistika1 1        
transport 11        
multinational companies        11 
metodologija1         1
standardi1 1        
multinacionalne družbe 1        1
mednarodne finance        2  
globalizacija 2         
organizacija11         
entrepreneurship         2 
business schools       1 1 
Japonska  1      1 
pospeševanje prodaje 2