Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Martina Hrast

Ključna beseda20192020
protibakterijske učinkovine33
encim MurA12
nevrodegenerativne bolezni11
vinilpiridin 2
kovalentni zaviralci11
Alzheimerjeva bolezen 2
tuberkuloza2 
butirilholin esteraza 2