Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Tihomir Tomašič

Ključna beseda201920202021202220232024
rak12385 
Hsp90 11851
SAR 2113 
zaviralec1  42 
DNA-giraza31 11 
C-končna domena  122 
selektivnost 1 22 
zaviralci C-končne domene Hsp90121   
piperidin2 11  
protein toplotnega šoka Hsp90121   
5  111 
virtualno rešetanje  111 
4  111 
molekulsko sidranje   12 
6  111 
7-tetrahidrobenzotiazol  111 
siderofori1   1 
konjugati1   1 
protein toplotnega šoka1  1  
benzotiazolni zaviralci1   1 
molekularni šaperoni  11  
konjugat1 1   
hEAG1  1 1 
hERG  1 1 
protibakterijska učinkovina 11   
sidranje 1 1  
bakterijska rezistenca1   1 
alosterični zaviralec 1  1 
zaviralci Hsp90   11 
odziv toplotnega šoka 1 1  
zaviralci  1 1 
protibakterijske spojine1   1 
protitumorne učinkovine11    
siderofor2     
topoizomeraza IV 1  1 
protitumorno delovanje 1   1
Rak    2 
zaviralci C-končne domene   11