Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mojca Urek

Ključna beseda200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
duševno zdravje 5422        31
nasilje1541         1 
socialno delo 22 4        2 
deinstitucionalizacija13211          
družina 21122         
zagovorništvo 2211        1 
homoseksualnost 123           
samopodoba 1 12        2 
zakonodaja 112 1         
mediji 31 1          
heteronormativnost 1 3         1 
institucionalno varstvo21   1       1 
normalizacija22   1         
krepitev moči 21 1        1 
ženske 41            
lepotni ideali 1 12          
homofobija 111         1 
centri za socialno delo 12  1         
žrtve nasilja  4            
zaposlovanje   11        1 
stari ljudje 2   1         
diskriminacija  1 1        1 
stigmatizacija 11 1          
mladi 1  2          
telo 1  2          
stigma  12           
oblike pomoči  21           
motnje hranjenja  2 1          
mladostniki  1          2 
samostojno življenje 1   1         
socialne mreže 11            
sorojenci  2            
starševstvo   1 1         
kvaliteta življenja 2             
partnersko nasilje 2             
zasvojenost 2             
stanovanjske skupine2              
nevladne organizacije 1           1 
bivalne enote 1   1         
preventiva 2             
očetovstvo  1  1         
socialno delo z družino  1  1         
socializacija  1 1          
zdravljenje 1  1          
psihofarmaki  1 1          
hendikep 1  1          
psihiatrija  1 1          
pomoč na domu 1   1         
prepoved približevanja  1  1         
starši  11           
nasilje v družini 1   1         
spolna identiteta   2           
policija  1  1         
spolne zlorabe  2            
moški 1  1          
družine  1          1 
zgodbe    1        1