Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Anton Poje

Ključna beseda201820192020202120222023
težavnost dela  11 3
učinkovitost   2 3
ropot   1 2
ergonomija1    2
gozdarstvo 1   2
produktivnost proizvodnje polen2     
obremenitve z ropotom2     
proizvodnja polen2     
delovne nezgode 1   1
sečnja1  1  
obremenitev s tresenjem2     
motorna žaga   2  
poškodbe tal  1  1
tresenje   1 1
proizvodni stroški2     
oglarska kopa   1 1
sečni ostanki   1 1