Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Anton Poje

Ključna beseda201820192020202120222023
učinkovitost   2 1
produktivnost proizvodnje polen2     
obremenitev s tresenjem2     
sečnja1  1  
proizvodnja polen2     
težavnost dela  11  
proizvodni stroški2     
motorna žaga   2  
obremenitve z ropotom2     
ropot   1 1
gozdarstvo 1   1
delovne nezgode 1   1