Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Krištof Kranjc

Ključna beseda2018201920202021
2H-piran-2-oni  45
Diels–Alderjeva reakcija1 35
2H-piran-2-on1 11
cikloadicija1 11
enolončna sinteza1  1
maleinanhidrid  11
biciklo[2.2.2]okteni  11
piruvična kislina 2  
[4+2] cikloadicije  11
organska sinteza 11 
mikrovalovi  2