Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Zinka Kolarič

Ključna beseda20182019
neprofitna organizacija2 
socialno podjetništvo2 
socialno podjetje2 
neprofitne organizacije11
mladi 2