Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Romana Cerc Korošec

Ključna beseda2019202020212022
termična analiza11 1
toplotna modifikacija1 2 
plastoviti dvojni hidroksidi (LDH) 111
hrastov les  2 
adsorpcija 11 
termogravimetrija11  
termogravimetrična analiza  2 
fotokatalitska aktivnost11  
oljčno olje11