Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jernej Ogorevc

Ključna beseda201820192020202120222023
matične celice12221 
celični modeli  1111
CRISPR/Cas  22  
celična terapija 12   
biotehnologija1  1 1
CRISPR 1 11 
živalski modeli 11 1 
rak  1  1
transdiferenciacija 1   1
TLR10   1 1
CRISPR/Cas9   11 
sgRNA   2  
dCas9 1 1  
citokini     2
zdravljenje   2